Påvens kalott på Bukowskis

Påvens kalott auktioneras ut på Bukowskis i Stockholm fredagen den 5 december. Intäkterna ska användas till hjälpinsatser för romer i Sverige. Signums hemsida publicerar nedan en text av biskop Anders, en text som kommer att ingå i Bukowskis katalog och som auktionshuset gett oss tillstånd att lägga ut.

av BISKOP ANDERS ARBORELIUS

Påven bär till sin ämbetsdräkt alltid en vit kalott, liksom en kardinal bär en röd kalott och en biskop som jag en violett. Oftast använder man inte ordet kalott utan solideo (bara för Gud). Vare sig man är påve, kardinal eller biskop tar man av sig den ”bara för Gud”. Det sker därför vid mässans högtidligaste del, när bröd och vin förvandlas till Kristi kropp och blod. Också genom våra kläder kan vi uttrycka vår vördnad inför Gud, han som har skapat allt och håller allt i sin hand.

Det ligger en vacker, men för många fördold symbolik i det faktum att påven Franciskus just vill ge sin solideo för att hjälpa romerna i Sverige. Vi kristna tror ju också att Jesus är speciellt närvarande i de fattiga och utstötta och därför tar påven av sig sin kalott för att han vill visa sin vördnad för de romska tiggare och tiggerskor, som nu får huttra på våra kalla gator och oftast förgäves får vänta på en sällsynt och snålt tilltagen allmosa. Hoppas hans solideo inte bara kan göra deras hårda liv lite lättare utan också hjälpa oss, välgödda och välbeställda, att visa dem vår vördnad eller i alla fall lite vanlig mänsklig medkänsla.

Själv är jag precis tillbaka från familjesynoden i Rom, där jag fick vara i påvens närhet i flera dagar. Han hade förstås alltid på sig sin vita solideo, för han har säkert ett litet lager av sådana. När jag före synodens början fick hälsa på påven, sade jag att jag hade hälsningar från Carlos Luna och då log han stort. Nästa gång jag fick tala med påven, frågade han mig om jag inte hade tagit med mig Luna och skrattade till. Om några veckor får jag hälsa på påven igen, när jag tillsammans med tre ortodoxa biskopar från Sverige är med i audiensen på Petersplatsen, och då kanske jag har med mig flera hälsningar från Sverige. Och sedan vill påven nog gärna veta hur det går med auktionen och hur det går för romerna som nu slitet ont i den svenska kylan.

Behövs det fler kalotter att auktionera ut, kan jag gärna stå till tjänst. Visserligen kan en vanlig biskopskalott inte ha samma värde som en påvlig solideo, men litet kan den kanske också bli till hjälp för våra tiggare och tiggerskor, som behöver all den uppmuntran och värme vi är i stånd att ge dem.

+Anders Arborelius ocd 2014-11-03
Biskop för Stockholms katolska stift

Läs också Sten Hidals artikel ”Tiggare” i senaste numret av Signum, nr 6/2014

http://signum.se/dn-pavens-kalott-saljs-pa-auktion/