Påvens program för 2010

Påven Benedictus XVI:s s besök i den stora synagogan i Rom den 17 januari är ett av hans första större offentliga åtaganden på nyåret 2010. Även om besöket i viss mån överskuggas av kontroversen om ett erkännande av Pius XII: ”heroiska dygder” har mötet stor betydelse för utvecklingen av de judisk-katolska relationerna.

Redan före det historiska synagogbesöket har påven emellertid en viktig politisk-diplomatisk uppgift framför sig. Den 11 januari är hela den vid Heliga stolen ackrediterade diplomatkåren inbjuden till en nyårsmottagning i Sala Regia i det påvliga palatset. För första gången är då Rysslands företrädare närvarande i officiell funktion. Vid president Dimitrij Medvedevs senaste besök i Vatikanen i december upptog den Heliga stolen och Ryska federationen fullständiga diplomatiska förbindelser.

För Vatikanen kommer Mellanöstern att vara en huvudpunkt under år 2010. Till kommande oktober har Benedictus XVI sammankallat en biskopssynod för krisregionen. Världskyrkan måste engagera sig i den kristna minoritetens svåra situation i kristendomens ursprungsland. Den tematiska uppläggningen av synodens arbete sker redan i juni på Cypern. Vid ett officiellt besök på ön kommer Benedictus XVI att framlägga ett arbetsdokument som då har utarbetats på bakgrund av de konflikter och spänningar som finns i regionen.

Före besöket på Cypern står dock två andra utlandsresor på påvens program. I mitten av april reser Benedictus XVI till Malta, en resa som ansluter till det gångna Paulusåret. Under sin resa från Palestina till Rom landade Paulus på Malta, berättas det i Apostlagärningarna. En månad senare är påven på besök i det portugisiska Fatima. För mitten av september är vidare en fyra dagars resa till England planerad. Anledning är den väntade saligförklaringen av kardinal John Henry Newman (1801-1890).

Till de stora ekumeniska händelserna under 2010 kan vi räkna påvens besök i den evangelisk-lutherska kyrkan i Rom den 14 mars. Vidare väntar vi med spänning på kontakterna kommer att utvecklas med den ortodoxa kyrkan, framför allt med Moskvapatriarkatet. Om ett möte mellan Benedictus XVI och patriarken Kyrill står på tur – i Rom, i Moskva eller på en neutral ort – är dock oklart.

Till mitten av juni varar det internationella prästernas år – ett initiativ som särskilt skall skärpa den pastorala profilen hos de omkring 400 000 katolska prästerna runt om i hela världen. Den ledande förebilden är här den franske lantprästen Jean-Marie Vianney (1786-1859).

En andlig höjdpunkt 2010 kan Johannes Paulus II:s saligförklaring bli i oktober. Om de ännu öppna frågorna inom den pågående saligförklaringsprocessen har klarats upp till dess, kommer han visserligen inte att bli ”santo subito” (omedelbart kanoniserad) som det ropades om vid hans rekviemmässa, men det skulle vara den kortaste saligförklaringsprocessen i nyare tid.

Kathpress 2010-01-02