Protest mot antikyrklig kampanj i Kina

Biskop Vincent Zhu Waifang från stiftet Wenzhou i Kina beklagar den ihållande kampanj som den kinesiska regeringen driver mot katolska och protestantiska kyrkor. Enligt biskopen kommer de av myndigheterna beordrade rivningarna av kyrkobyggnader och avlägsnandet av kyrkornas kors att bidra till ”social instabilitet” och är i realiteten en förföljelse av kristna. Biskop Zhu uppmanar de troende att försvara sin rätt och sin värdighet ”genom en stark tro”.

Den ”falska och orättfärdiga” kampanjen började redan vid årsskiftet, när man avlägsnade ett tornkors på en protestantisk kyrka i staden Sanjiang, skriver den 88-årige biskopen, som själv tillbringat 16 år i arbetsläger och sju år i fängelse. Han ber om ursäkt för att han dröjt så här länge med att reagera: han hade väntat sig att kampanjen skulle avblåsas inom kort, men i stället har läget stadigt förvärrats. I början inriktade sig de kinesiska myndigheterna på att riva enbart de kyrkor som saknade byggnadstillstånd, men sedan gick man vidare till legalt upprättade kyrkobyggnader.

I provinsen Zhejiang, där stiftet Wenzhou ligger, har man enligt inofficiella uppskattningar förstört eller avlägsnat korsen på 229 kristna kyrkobyggnader den senaste månaden. Av dessa var 25 katolska kyrkor och de tillhörde både den statligt godkända och den underjordiska kyrkan. Många kristna har blivit skadade i sammanstötningar med polisen, när de försökt skydda sina kyrkor mot förstörelsen.

Prästerna i stiftet har i en skrivelse till provinsregeringen krävt ett slut på rivningarna. Visserligen kan det ha inträffat att man vid många kyrkobyggen överskridit de godkända måtten, men vid de fortsatta byggena har man hållit sig inom lagen. Myndigheterna kan inte hänvisa till någon lag som säger att det inom ett område bara får finnas ett kors på en kyrka eller att tornkors skulle vara helt förbjudna. Eftersom kyrkorna har byggts med hjälp av gåvor från katoliker, har de troende i stor utsträckning förlorat förtroendet för regeringen.

I stiftet Wenzhou med cirka 110 000 katoliker talas om en ”tragisk och avskyvärd återgång till kulturrevolutionen”. Stiftets hemsida, där dessa uppgifter publicerades, stängdes i lördags på order av regeringen.

Kathpress 2014-08-04