Rabbin i USA blir medlem i katolsk-islamisk kommitté

Rabbinen M. Bruce Lustig, tidigare rabbin för Washingtons hebreiska församling, förstärker den nyligen inrättade katolsk-islamiska kommittén för främjandet av interreligiös dialog. Det meddelade Vatikanen under onsdagen. Med den judiske företrädaren utgörs nu gruppen av åtta personer.

”Överkommittén för mänskligt syskonskap” vill enligt egen utsago bidra till sprida och förverkliga ”dokumentet om mänskligt syskonskap”, som påven Franciskus och storimamen vid Al-Azhar-universitetet i Kairo, shejk Ahmed al-Tayeb, undertecknade den 4 februari i Abu Dhabi. Syftet är bland annat en fredlig samexistens på jorden.

Rabbi Lustig tjänstgjorde under 25 år i den judiska församlingen i Washington. Han organiserade för första gången efter attentaten den 11 september 2001 ett toppmöte där kristna, judar och muslimer träffades. Ur detta uppstod senare ett rundabordssamtal under Lustigs ledning med episkopalkyrkans biskop i Washington, John Bryson-Chane, Akbar Ahmeds, innehavare av Ibn-Khalduns lärostol för islamisk vetenskap vid det metodistiska universitetet i Washington. För sitt främjande av interreligiöst samarbete har rabbi Lustig förärats en hedersmedalj av Marockos kung Mohammed VI.

Förutom Lustig ingår i den nya syskonskapskommittén från katolskt håll ordföranden för Påvliga rådet för interreligiös dialog, kardinal Miguel Ángel Ayuso och påvens personlige sekreterare, Yoannis Lahzi Gaid. Al-Azhar-universitetet i Kairo företräds av dess ordförande Mohamed Husin Abdelaziz och Mohamed Mahmoud Abdel Salam, domare och tidigare rådgivare åt storimamen al-Tayed.

Från Förenade Arabemiraten, där dokumentet om syskonskap undertecknades, deltar kulturminister Mohamed Khalifa Al Mubarak, författaren och journalisten Yasser Said Abdulla Hareb Almuhairi och sultan Faisal Al Khalifa Alremeithi, generalsekreterare för det muslimska äldsterådet, i gruppen.

Kommittén träffades för första gången i Vatikanen den 11 september. Nästa möte är planerat till den 20 september i New York.

Kathpress 2019-09-18