Rädda Medelhavsinstituten!

av HELENA BODIN

De svenska Medelhavsinstituten, forskningsinstituten i Istanbul, Athen och Rom, hotas plötsligt av nedläggning – inom två år. I budgetpropositionen tillkännages att regeringens avsikt är att skära ned statsanslagen till noll i och med 2017. Men att lägga ned forskningsinstituten skulle innebära en kapitalförstöring av stora mått i både kulturell och ekonomisk mening. Någon besparing vore det knappt att tala om, då investeringar som gjorts under långa tider skulle gå om intet.

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, som är det yngsta, firade nyligen sitt 50-årsjubileum. Dess arbete samlar forskare från många olika discipliner, som annars sällan möts under samma tak, bland andra sociologi, turkiska språk, arkeologi, musikvetenskap, bysantinologi och religionsvetenskap. Här ges sommarkurser för svenska studenter, här anordnas föreläsningsserier med aktuella ämnen, och forskningsprojekt pågår. Senaste numret av tidskriften Dragomanen visar på bredden och djupet i de kulturmöten som pågår. Vid instituten finns förnämliga forskningsbibliotek, gästbostäder och ibland också arkeologiskt material. Såväl mänskligt som vetenskapligt utgör forskningsinstituten mötesplatser av högsta kvalitet, och inom Sverige stöds de av vänföreningar som samlar hundratals medlemmar.

Hoppet står nu till att det gått alltför snabbt i beredningen av frågan och att det kan gå lika snabbt att ändra sig.

Helena Bodin 2014-10-23

Du kan skriva på en namninsamling via denna länk här

Rädda Medelhavsinstituten på Facebook: https://www.facebook.com/medelhavsgate?fref=ts

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul: http://www.srii.org

Svenska institutet i Rom: http://www.isvroma.it

Svenska institutet i Athen: http://www.sia.gr

http://www.aftonbladet.se/kultur/aagard/article19741789.ab

Läs också Maria Schottenius i Dagens Nyheter kultur ”Korkat regeringen!”