Rådslag i Vatikanen om det finansiella läget

I Vatikanen har man på ledningsnivå hållit rådslag om det finansiella läget för den katolska kyrkans centrum. Vid ett särskilt möte på fredagen informerade, enligt uppgift, kardinal Reinhard Marx i sin egenskap av koordinator för Vatikanens ekonomiråd, de områdesansvariga om budgetsituationen och om sparkrav. Detaljer och resultat av överläggningarna är inte bekanta. Vatikanens finansiella läge lär vara ansträngt; enligt initierade iakttagare saknar de ansvariga enheterna en gemensam strategi för hur resurserna skall utnyttjas.

 

Som Vatikanens presstjänst på förfrågan bekräftade, deltog vid mötet chefer för myndigheter i kurian, chefer för myndigheter knutna till den Heliga Stolen och chefer för Vatikanstatens institutioner. Det finns inga uppgifter om innehållet i mötet.

Som koordinator för ekonomirådet, upprättat år 2014, har Marx en tillsynsfunktion över den romerska kurians budgetangelägenheter. Han hör även till kuriereformens kardinalsråd. Uppgiften att sörja för en balanserad budget ligger däremot på det underordnade ekonomiska sekretariatet.

Detta sekretariat saknar ledning sedan juni 2017, då dess första innehavare kardinal George Pell måste inställa sig i rättegång på grund av sexuella övergrepp i Australien. Även posten som huvudrevisor är vakant sedan juni 2017. Frågan om att återbesätta dessa centrala ämbeten behandlades, enligt kuriekretsar, inte vid mötet på fredagen.

Som en signal om Vatikanens ansträngda budgetsituation ser man det faktum att för de senaste fyra åren har inga ekonomiska nyckeltal offentliggjorts. En faktor i det finansiella läget är minskande bidrag och gåvor från världskyrkan på grund av övergreppsskandaler. Vidare är det under rådande läge på finansmarknaden svårare för Vatikanbanken IOR att uppnå vinster för Vatikanens institutioners ekonomi.

Kathpress 2019-09-21

Detta är en nyhetstext.