Redaktionskommitté

Redaktionskommitté
Olle Brandt
Tord Fornberg
Gösta Hallonsten
Jan-Olof Hellsten
Sten Hidal
Anna Maria Hodacs
Britt-Inger Johansson
Anders Piltz
Katrin Åmell

Fasta medarbetare
Henrik Alberius
Lovisa Bergdahl
Minna Salminen Karlsson
Charlotta Levay
Kerstin Hedberg Nyqvist
Gunilla Maria Olsson
Johan A. Stenberg
Bengt Säfsten
Erik Åkerlund