Renhållningsföretag i London upptäckte S:t Clemens-reliker i soporna

Ett renhållningsföretag i London gjorde en överraskande upptäckt häromveckan när helt plötsligt ett relikskrin återfanns bland de omhändertagna soporna. Skrinet innehåller ett ben som tillhör S:t Clemens, en kyrkofader som också räknas som den fjärde påven i historien.

Företaget postade sin upptäckt på webben i slutet av förra månaden och uppger att man inte kan peka ut exakt var reliken kommer ifrån annat än att den samlades in bland sopor från centrala London. ”Döm om vår förvåning när vi insåg att ett av våra renhållningsteam hade funnit ben som tillhört en påve – det är inte vad man väntar sig ens i vårt arbete”, sade James Rubin, ägare till renhållningsföretaget i fråga, i ett uttalande på företagets webb. ”Vi hittar ofta både helt knäppa och fantastiska saker vid våra soptömningar men vi hade inte kunna föreställa oss att vi skulle hitta benbitar från en apostel”, fortsatte han.

S:t Clemens som levde under det första århundradet antas ha varit lärjunge till apostlarna Petrus och Paulus. Han lär ha övergått från judendomen till den kristna tron och ha deltagit i några av både Petrus och Paulus missionsresor, liksom ha hjälpt dem att styra kyrkan dagligen på lokalplanet. Ungefär runt år 90 efter Kristus upphöjdes Clemens till påve, biskop eller församlingsledare i Rom, som efterträdare till de tre första påvarna: Petrus, Linus och Cletus. De skrifter och brev av honom som är bevarade berättar mycket om livet i den tidiga kyrkan men litet om hans eget liv.

Enligt en tradition förvisades han till Krim under kejsare Trajanus styre, där han dödades för att ha försökt evangelisera de boende omkring år 100. Clemens är ett av de helgon som nämns i den romerska kanonbönen i den katolska mässan. År 868 påstås den grekiske missionären Kyrillos ha upptäckt hans benrester.

Än så länge har ingen hört av sig till renhållningsföretaget, som nu uppges vilja ta hjälp av ett brittiskt laboratorium för att testa relikens verkliga ålder med kol 14-metoden. Inskriptionen på relikskrinet som är förseglat med vax lyder ”från benen av S:t Clemens, påve och martyr”. På webbsidan har företaget också öppnat en elektronisk förslagslåda där allmänheten kan lämna förslag på mest passande sista viloplats för reliken. Hittills är British Museum och S:t Clemenskyrkan i Rom två av förslagen.

Catholic News Agency, 2018-05-06