Romersk historiker skriver om Jesus?

av TORD FORNBERG

Enligt en uppgift som spritts på internet de senaste dagarna har man i Vatikanens arkiv funnit en text av den romerske historikern Marcus Velleius Paterculus. Detta är i sig inte märkligt, men texten påstås innehålla en reseskildring som bland annat beskriver hur författaren bevittnat att en judisk profet och mirakelman, kallad Jesus från Nasaret, uppväckt ett dödfött barn till livet i vad som idag är Nablus på Västbanken. Detta skall ha ägt rum år 31, alltså samma år som författaren troligtvis avrättades för sitt samröre med Sejanus, vilken styrde Rom medan kejsaren Tiberius befann sig på Capri. Om texten skulle vara autentisk, är den en första klassens sensation.

Det finns dock anledning att vara skeptisk. De flesta sensationella ”fynd” som görs idag och sprids på internet visar sig efter en tid sakna grund i verkligheten. Ofta har de tillkommit för ekonomisk eller ideologisk vinnings skull. Det nu aktuella fyndet påstås vara gjort av en ”professor Ignazio Perrucci”, vars existens jag inte lyckats belägga. Redan det faktum att texten skall vara skriven på pergament samtidigt som de bilder som åtföljer rapporten tydligt visar fyra träplattor med runda håll för det snöre som skall hålla ihop dem ger anledning till skepsis.

Ett definitivt avgörande beträffande ”fyndets” eventuella värde måste anstå tills vi vet mer, men sannolikheten att vi har att göra med en förfalskning är mycket hög.

Tord Fornberg 2014-10-08

Nyhetsinslag i denna fråga finner man till exempel via denna länk här

Tillägg

P.S. Efter publiceringen av Tord Fornbergs text ovan blev redaktionen uppmärksam på att den ursprungliga källan i själva verket är en satirsajt, som presenterar sig så här:

World News Daily Report is a news and political satire web publication, which may or may not use real names, often in semi-real or mostly fictitious ways. All news articles contained within worldnewsdailyreport.com are fiction, and presumably fake news. Any resemblance to the truth is purely coincidental, except for all references to politicians and/or celebrities, in which case they are based on real people, but still based almost entirely in fiction.

”Nyheten” och ”fyndet” tycks alltså vara av fiktiv karaktär. I Tord Fornbergs text ser vi också flera försiktiga formuleringar och skepsis mot den påstådda akademiska statusen av projektet. D.S.

Red. 2014-10-10