Särskild mässa för besättningen på flyktingfartyg

Förtvivlade besättningsmedlemmar på ett fartyg, som fraktat en container, i vilken 35 sikhiska flyktingar från Afghanistan gömt sig, deltog i en särskild mässa på måndagen [25 augusti]. Den och välsignandet av containerfärjan Norstream, organiserades av Wojciek Holub [bilden], hamnkaplan i Tilbury Docks, Essex, där containern lossats, varvid flyktingarna upptäcktes.

Holub, som arbetar för Catholic Seafarers’ Charity, Apostleship of the Sea, sade att de åtta med befälsbefattningar och de nio besättningsmännen i huvudsak utgjordes av katolska filippinare, som var upprörda och stressade efter incidenten, då en av flyktingarna hade dött under resan.

”De avseglade strax efter att containern hade lossats, men när de återvände till Tilbury, tog kaptenen kontakt och berättade att de var upprörda över det som hade hänt, särskilt att en person hade dött ombord på deras fartyg, och ville att det skulle firas en mässa. Besättningen ställde upp ett bord nära den plats där containern hade stått och varje besättningsmedlem tände ett ljus på bordet, som skulle tjäna som altare. Efter mässan genomfördes en särskild välsignelseakt med böner och på de platser besättning anvisade skedde bestänkning med vigvatten. Jag är säker på eukaristin [mässfirande med nattvard] ger dem frid, styrka och tröst.

Efteråt, då vi stannade och samtalade med dem, verkade de mycket gladare. Kaptenen lämnade över ett papper där det stod följande budskap: ”’Vi tackar er för ert stöd och för den vackra gudstjänsten idag’. Jag kommer att tala med dem igen när fartyget nästa gång lägger till och erbjuda dem det stöd de vill ha.”

Biskop Patrick Lynch, med ansvar för invandrarfrågor i biskopskonferensen för England och Wales, sade att kyrkans tankar och böner går till dem som genomled vistelsen i en container. I ett uttalande sade han att det blivit mer och mer uppenbart att värnlösa män, kvinnor och barn exploateras av brottsliga krafter över hela världen och att vi måste bemöta dem med medkänsla när de ropar på hjälp.

Paul Wilkinson, The Tablet, 2014-08-27