Schema för Världsungdomsdagen i Kraków

Krakow2016_WebLogoI Wieliczka öster om Kraków arbetar man just nu för fullt med att iordningställa den gigantiska arenan för påvemässan den 31 juli. Man planerar för att den skall kunna firas med upp till tre miljoner ungdomar från hela världen och den skall utgöra avslutningen på den katolska Världsungdomsdagen. Området där firandet skall äga rum ligger i en grannkommun till Kraków, 12 kilometer utanför det tättbebyggda området. Denna ”Campus Misericordiae” är 2,5 kilometer lång, 1 kilometer bred och försedd med ett 110 meter långt, centralt placerat påvealtare. Under veckoslutet presenterades planerna för anläggningen, som är under uppbyggnad, för en internationell grupp journalister.

Talespersonen för Världsungdomsdagen inför påvebesöket, Dorota Abdelmoula, meddelar att påve Franciskus skall komma till ”Campus Misericordiae” den 30 juli kl. 19.30 på kvällen och leda vigilian tillsammans med de församlade ungdomarna. För att det sedan skall bli möjligt för påven att fira en jättelik utomhusmässa kl. 9.30 på morgonen söndagen den 31 juli, kommer han antagligen att övernatta mellan lördag och söndag i det nya Caritas-huset för äldre och hjälpbehövande, som finns på orten. Byggnaden är nästan färdig och kommer även att användas som terapicentrum.

Frågan om påvens inkvartering är emellertid ännu inte löst. Resesamordnaren Mauricio Rueda Beltz och hans medhjälpare väntas därför komma till Polen och klara ut alla frågor. I juni kommer det definitiva programmet för påvens besök att offentliggöras.

Hållpunkter vid påvebesöket

Enligt nuvarande planer inleds påvens besök i Polen på onsdagen den 27 juli kl. 17.00 när påvens plan landar på flygplatsen ”Jana Pawla II Krakow-Balice”. Därifrån går resan till kungaborgen Wawel, där han hälsar på presidenten och regeringen. Hur transporten dit skall ske förblir tillsvidare en ”statshemlighet”.

På kvällen skall Franciskus framträda i det så kallade påvliga fönstret i ärkebiskopens palats, för att tala till unga människor, en tradition som inleddes av påven Johannes Paulus II och bekräftades av påve Benedictus XVI vid dennes besök år 2006. Detta kommer att vara hans först möte med unga människor i Kraków.

Vallfart till Czestochowa

Den andra dagen – torsdagen 28 juli – kommer att kännetecknas av en pilgrimsresa till Jasna Gora i Czestochowa. Det är möjligt, att Franciskus på vägen dit kommer att besöka Prezentki-systrarnas skolcentrum och träffa de lärarinnor, som undervisar där.

I Czestochowa, i den svarta madonnans kapell, kommer det att finnas utrymme för en stunds privat bön. I anslutning till det firar påven en mässa med anledning av det 1050-åriga jubileet av Polens dop.

Efter sin återkomst till Krakau på eftermiddagen hälsar Franciskus på ängen vid Blonia den mer än 600 000 deltagarna i Världsungsomsdagen. Firandet inleds kl. 17.30 och får en musikalisk inramning med en kör på 300 personer och en symfoniorkester på 100 personer.

Besök i Auschwitz

På morgonen fredagen den 29 juli besöker påven det tidigare nazistiska förintelselägret Auschwitz-Birkenau, där han sammanträffar med judiska representanter, ber samt även håller ett tal. Resan till och från sker med en helikopter.

På kvällen kl. 17.30 ber påven tillsammans medungdomarna en korsvägandakt på ängen vid Blonia. Texten för reflexion är skriven av Krakaus biskop Grzegorz Rys. Musiken kommer att utgöras av meditativ jazzimprovisation. Temat för kvällen kommer att vara ”Saliga är de barmhärtiga, ty de kommer att finna förbarmande” – och detta är också temat för Världsungdomsdagen.

”Barmhärtighetens port” i Lagiewniki

Den fjärde besöksdagen – lördag den 30 juli – reser Franciskus till den barmhärtige Gudens helgedom i Lagiewniki. Där besöker han syster Faustinas kapell, en mystiker som blev helgonförklarad år 2002. Påven kommer att passera genom ”barmhärtighetens port” och fira mässan med präster, ordensfolk och polska seminarister.

Efter mässa finns tid reserverad för Sankt Johannes Paulus II:s helgedom, även den i Lagiewniki. Fem unga människor skall då få möjligheten att bikt sig inför Franciskus. I helgdomen finns bland annat den blodbestänkta prästkappan från attentatet 1981. Franciskus äter sedan middag i ärkebiskopens palats tillsammans med företrädare för ungdomen i 12 länder.

På kvällen kl. 19.30 börjar påvens vigilia med ungdomar på ”Campus Misericordiae”. Att sig dit innebär för deltagarna en tre timmar lång fotvandring, medan påven kommer att färdas i bil. Höjdpunkten kommer att bli en tyst tillbedjan med det allra heligaste sakramentet i monstransen utställd på altaret. Vigilen avslutas med en konsert.

pope Krakow

Avslutningsmässa på ”Campus Misericordiae”

Klockan 10.00 på söndagen den 3 juli börjar avslutningsmässan på ”Campus Misericordiae” med bland annat 1 200 biskopar. Under denna mässa kommer påven att tillkännage platsen för nästa Världsungsomsdag (den borde ligga i Sydostasien). Under firandet kommer man att spela ”Mässa till Johannes Paulus II”, komponerad av Henryk Jan Botor för just detta tillfälle.

Innan påven lämnar Polen blir det ett möte med de 25 000 person som ideellt hjälpt till vid besöket. Därefter börjar en kort avskedsceremoni på Krakóws flygplats kl. 18.15.

Kathpress 2016-05-08