Seminarium om evangeliskt och katolskt

Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) och tidningen Dagen arrangerade onsdagen den 4 juni i Stockholm en seminariedag på temat ”Evangeliskt och katolskt”. Man inbjöd till reflexion kring frågorna: Vad har evangeliska och katolska kristna gemensamt? Vad är det som skiljer evangelisk och katolsk tro åt? Behövs en reformation?

Seminariedagen inleddes med två föredrag; ett av ordföranden för SEA, Stefan Gustavsson, och ett av Signums chefredaktör Ulf Jonsson. Därefter diskuterades frågorna vidare i ett panelsamtal. Hela evenemanget filmades och finns nu tillgängligt på YouTube. Man kan se det genom att klicka på denna länk:  https://www.youtube.com/watch?v=g4E3UabVsGE

Seminariedagens program:

I. Föredrag av Stefan Gustavsson, Generalsekreterare för SEA, plus efterföljande frågestund. (00:00–57:25)

II. Föredrag av Ulf Jonsson, Jesuitpater och chefredaktör för Signum, plus efterföljande frågestund. (57:26–1:55)

III. Panelsamtal på temat: ”Behövs en reformation?” (1:55–3:11) Deltagare: Stefan Gustavsson, Generalsekreterare för SEA; Joel Halldorf, Lektor i teologi vid STH; Magnus Persson, Pastor United. Moderator: Elisabeth Sandlund, Debattredaktör på Dagen.

Red. 2014-06-14