Sjögren i SvD om Anders Arborelius

Bishop_Anders_Arborelius_in_2015Kulturskribenten och kritikern, John Sjögren, har i dag en artikel i Svenska Dagbladet om Anders Arborelius med anledning av dennes utnämning till kardinal. Läs artikeln här ”Anders Arborelius skriver kyrkohistoria”

Läs också reaktioner från kyrkoherden i S:t Thomas katolska församling i Lund, dominikanpater Johan Lindén, i Svenska Dagbladet i går, via denna länk här

Lyssna även till röster från S:t Lars katolska församling i Uppsala om kardinalsutnämningen via denna länk

Red. 2017-05-23