Skuggor över kardinalsrådet: påven avsätter tre nära medarbetare

Påven Franciskus krets av nära rådgivare har krympt. I onsdags tillkännagav Vatikanens talesperson Greg Burke, att den grupp på nio kardinaler, som stundom kallas K9 och vars uppgift är att stödja påven i dennes ledning av kyrkan, den gruppen har minskat med tre medlemmar – och kallas nu K6. Detta steg var inte oväntat men omsändigheterna ger åtgärden en viss betydelse.

De som entledigades var kardinalerna George Pell (77 år), Laurent Monsengwo Pasinya (79) och Francisco Javier Errazuriz Ossa (85)och de har varit medlemmar i rådet alltifrån dess start, alltså sedan april 2013. Dessa totalt nio kollegor, och bland dem den tyske kardinalen Reinhard Marx, skulle råda påven i dennes strävan att reformera kurian.

Vanligtvis löper uppdrag i Vatikanen på fem år. Detta gäller visserligen inte uttryckligen för medlemmar i kardinalsrådet men uppenbarligen såg dess tre i september en möjlighet att erbjuda sig att träda tillbaka. Franciskus beviljade deras önskan med tanke på, som det heter, deras framskridna ålder. I ett brev i slutet på oktober tackade han dem för deras arbete under de fem åren.

Två av dem, kardinalerna Pell och Errazuriz kommer knappast att kunna vila ut på sina lagrar utan de strider för sitt eftermäle. Om den tredje, kardinal Monsengwo, är däremot inte mycket känt; på grund av det svåra läget i hans hemland Kongo, deltog han inte regelbundet i kardinalsmötena och i november lämnade han sitt uppdrag som ärkebiskop i Kinshasa av åldersskäl.

Chilenaren Errazuriz är anklagad för mened och lögner i samband med en missbruksskandal. Offren förebrår honom för att han som ärkebiskop i Santiago från 1998 till 2010 under många år skall ha förhindrat rättsprocesser mot en präst, som senare dömdes för missbruk. Han själv tillbakavisar anklagelserna.

I mitten på november reste han åter till Vatikanen. ”Jag har flugit till Rom, för att ta avsked från påven”, citerar chilenska medier honom. Enligt uppgifter skall han då redan fått besked om sitt entledigande. Errazuriz, som med sina 85 år var den äldste i rådet, är nu även sjuklig. I början av december måste han tas in på sjukhus efter ett plötsligt svaghetsanfall.

Pell försvara sig i sitt hemland Australien i domstol mot anklagelser för att på 90-talet ha förgripit sig sexuellt på unga pojkar i Melbourne. Den australiska domstolen har omgärdat hela rättsprocessen med ett strikt yppande förbud. Vatikanens talesman Burke förklarade att man respekterade denna förordning – och gav sedan inga vidare upplysningar om Vatikanen därigenom blivit bakbunden i sin personalpolitik.

Pell är fortfarande ledare för Vatikanens ekonomiska sekretariat, en av de mest inflytelserika inrättningarna i kurian. Visserligen fick han ledigt från denna befattning, för att, som Pell då sade, kunna ”rentvå sitt namn”. Men om missbruksanklagelserna bekräftas rättsligt, skulle Vatikanen hamna i en pinsam situation med en sådan ledare för sina finanser.

En utväg öppnar sig emellertid den 24 februari, då Pell avslutar sina första fem år på posten i sekretariatet, och helt enligt reglerna kan han då bli avlöst, på samma sätt som kardinal Gerhard Ludwig Müller på sin tid blev avlöst som prefekt för troskongregationen.

Det finns för närvarande inga planer på att återbesätta de lediga platserna i påvens kardinalsråd efter de avgående medlemmarna. Vatikanen hänvisar till en allmän översyn av rådets verksamhet, struktur och sammansättning, liksom till den aktuella arbetssituationen. Och med detta avses förmodligen avslutningen på den nya ordningen i kurian, Praedictate Evangelium. Denna ordning var skälet till att upprätta kardinalsrådet; rådet själv skall emellertid fortsätta som förr.

Vid det senaste mötet, som pågick från måndag till och med onsdag tog man bland annat upp nedskärningar av personalen för att spara kostnader för Vatikanen – företrädesvis genom pensioneringar. Där har, som det tycks, rådgivarna själva föregått med gott exempel.

Kathpress 2018-12-12