Sri Lanka: buddhistiska extremister motsätter sig påvebesöket

Relationerna mellan katoliker och buddhister i Sri Lanka är iskylda. Påven Franciskus skall besöka ön den 15 januari 2015, det andra besöket under hans asiatiska resa efter Korea.

Sedan nyheten om besöket spritt sig började radikala och ultranationalistiska buddhistmunkar gå till verbala angrepp mot påven och startade en hotfull mediekampanj. Enligt uppgifter till Vatican Insider stormade en grupp munkar in på ett möte organiserat av Oblatmissionärerna och utslungade våldsamma förolämpningar och hotelser mot deltagarna.

Dessa radikala buddhistiska grupper, vars agerande får sitt bränsle av en nationalism bestående av både religiös tro och kultur, har sedan länge haft muslimer, protestantiska evangelikaler och pingstvänner som måltavlor, religiösa grupper som har betraktats som starka exponenter för proselytmakeri. Nu har buddhistiska grupper även börjat skjuta in sig på katolikerna. Detta har vållat oro bland biskopar och civila myndigheter, nuntiaturen i Colombo och andra europeiska ambassader, inför påvens besök.

En av de munkar som väntas ge påven ett särskilt kyligt mottagande är Galagoda Atte Gnanasara. Han leder ”Bodu Bala Sena” (”Buddhistiska maktstyrkan”), en monastisk organisation, som under senare år vuxit i både styrka och ryktbarhet och blivit alltmera populär bland öns 20 miljoner invånare, varav 75 procent är buddhister.

Knappt hade Heliga stolen bekräftat nästa etapper på påvens asiatiska resa (Sri Lanka 12–15 januari och Filippinerna 15–19 januari 2015) förrän munken offentliggjorde ett fientligt budskap i medierna i vilket han krävde, att ”påven måste be buddhisterna om ursäkt för de illdåd de kristna koloniala regimerna begått i södra Asien. Jag vill vänta och höra vad påven kommer att säga om de brott som begåtts här.” Sri Lanka lydde under portugisiskt, holländskt respektive brittiskt kolonialt styre mellan 1500 och 1948.

Bodu Bala Sena har vuxit fram som ett orosmoment i Sri Lanka och anklagas av många för att ”uppamma våld”. Den hatiska och hämndlystna stämningen bygger historiska minnen, som manipuleras i syfte att sprida hat, vilket skulle kunna bli problematiskt i samband med påvens besök. Antikristen propaganda sprids lätt såväl via nätet som i traditionella massmedia och oroar myndigheterna, som – med Heliga atolens godkännande – håller på att förbereda ett program för besöket. Enligt biskoparna skall påven besöka helgedomen Vår Fru av Madhu, som ligger i det tamilska området och alltid stått som en symbol för försoningen mellan öns två etniska grupper, singaleser och tamiler. Radikala buddhister stödjer öppet singaleserna och ser besöket som en förolämpning, som starkt måste fördömas.

Stämningen har gett upphov till en annan incident, som orsakat växande oro. Louis Lougen, generalsuperior för oblatfäderna (OMI), säger till Vatican Insider att en grupp våldsamma buddhister gjort en illegal räd mot Centre for Society and Religion i huvudstaden Colombo, där missionärer – präster, nunnor, lekmän, människorättsaktivister, advokater och ambassadpersonal – hade ett möte. Den lokala polisen ingrep, men var till föga hjälp och poliserna kom med de mest svårfattliga undanflykter och förklaringar till varför de inget gjorde.

Paolo Affatato, Vatican Insider/La Stampa, 2014-08-10