Starkare samhällsanda behövs i Chiles utbildningssystem, hävdar påven

Påven har uppmanat Chiles akademiker till att i studier och yrkesverksamhet lägga större vikt vid gemensamma framsteg. Under onsdagen, andra dagen för besöket i Chile, talade han på kvällen (lokal tid) vid det Påvliga Katolska Universitetet i Santiago. Därvid krävde han en ”integrerande alfabetisering”. Denna måste, enligt Franciskus, mycket snabbt anpassas bättre till samhällsförändringarna. När bildning bringar förstånd, hjärta och handling i samklang, möjliggör detta för den studerande att harmoniskt tillväxa inte bara personligt utan även som en social varelse.Utbildningssystemet måste fostra till samlevnad, sade påven inför närmare 2 500 studenter och lärare. Det gäller att visa människan ”ett integrerande sätt att tänka och bedöma”. I dagens ”flyktiga samhälle” försvinner många beröringspunkter, menade Franciskus och hänvisade till sociologen Zygmunt Baumans (1925–2017) tankar om Liquid Modernity. Om man saknar medvetenhet om och erfarenhet av ett ”vi” än det emellertid mycket svårt för en nation att bygga en framtid.

Påven behandlade inte uttryckligen den kontroversiella frågan om det elitistiska chilenska utbildningssystemet, som framförallt barn i rika familjer kommer i åtnjutande av. Däremot föreslog han att den gemenskap för utbildning som finns vid universiteten skulle breddas till att omfatta även andra delar av samhället. Så upprepade han sin appell ur predikan i Temuco, på onsdagens förmiddag, då han begärde ”en samverkan eller interaktion mellan föreläsningssalen och ursprungsbefolkningens visdom”. På så sätt skulle den akademiska världen skyddas mot sina ”latenta försök att reducera skapelsen till något som kan tolkas enligt enstaka formler”.

Det katolska universitetet, som grundades år 1888, betraktas som en av de bästa, men även dyraste, högskolorna i Chile. Det hade ursprungligen en juridisk och en matematisk-naturvetenskaplig fakultet. I dag omfattar det nästan hela det akademiska spektrumet. För närvarande har det närmare 30 000 inskrivna studenter.

Kathpress 2018-01-17

RomeReports har ett inslag från påvens tal vid universitetet, med ljud och bild, via denna länk här