Syrisk jesuit: 100 000 kristna har flytt Aleppo

Enligt uppgifter från ledaren för Jesuiternas flyktingorgan Jesuit Refugee Service (JRS) i Aleppo, Ghassan Sahoui,  bor där nu endast 30 000 kristna mot tidigare 130 000. Staden i norra Syrien töms hela tiden på folk, skriver han i en artikel i den aktuella utgåvan av jesuiten weltweit, som är jesuitmissionen tidskrift. Angreppen sker dagligen: ”Granater, bomber och raketer slår ner urskillningslöst i vår stadsdel.”

Vardagen i den omstridda staden präglas av ”att vi försöker säkerställa de grundläggande försörjningsbehoven av vatten, värme och elektricitet” skriver Sahoui vidare. Vattnet är helt avstängt sedan tre veckor tillbaka. Människorna lever i en ständig väntan på döden, ”hur hemskt det än kan låta. Men det har också en positiv sida: ”Vi lever som om varje minut vore vår sista.”

Med hjälp av 160 frivilliga av olika ursprung och med olika religiös bakgrund står alltså JRS berett att hjälpa till med olika saker, framför allt med livsmedel, kläder, hygienartiklar, medicin och med såväl medicinsk som psykologisk hjälp. Det finns även kvinnogrupper, en textilfabrik och projekt för barn och ungdomar. Enligt Sahouis uppgifter berör dessa aktiviteter mer än 10 000 familjer och totalt nära 60 000 personer.

Kathpress 2016-04-11