Tagged 'abort'

Kardinal O’Malley: Ovärdig handel med embryon

Inför det stundande valet i USA har det på nytt blossat upp en strid kring aborter, en strid där även ledande företrädare för kyrkan deltar. Så deklarerade den ansvarige för frågor som skydd av liv vid biskopskonferensen, kardinal Sean O’Malley,…

Debatten om abortlag i Nordirland fortsätter

Människorättskommissionen i Nordirland har krävt att Högsta Domstolen i Belfast ser över landets abortlagstiftning. Enligt BBC vill kommissionen med en lagändring legalisera abort vid våldtäkt, incest samt vid ”grava missbildningar” av fostret. Till skillnad från resten av Storbritannien är det…

Är fosterdiagnostik rashygien?

av KERSTIN HEDBERG NYQVIST –Alla framsteg inom fosterdiagnostiken är inte självklart av godo. I Socialstyrelsens rapport Fosterskador och kromosomavvikelser (2012), konstateras att antalet födda barn med Downs syndrom är konstant, men att antalet aborter på grund av kromosomavvikelser ökar. I…

Ny intervju med påven Franciskus om ekonomi

Tidningen La Stampa i Turin har publicerat en intervju som två av dess reportrar, Andrea Tornielli och Giacomo Galeazzi, gjorde på påven Franciskus i oktober. Intervjun finns också i en nyligen utgiven bok om påven Franciskus och ekonomin. Påven Franciskus…

USA-politiker kräver redovisade abortkostnader

75 amerikanska kongressledamöter har i ett brev till Obama-administrationen i december understrukit att finansieringen av aborter, som med president Obamas sjukvårdsreform (”Obama Care”) nu blir ett obligatoriskt offentligt åtagande, måste redovisas tydligt och separat i försäkringsavgifterna på det sätt som…