Tagged 'abort'

Abortmotståndare diskrimineras i Storbritannien

Nya regler, som ställer krav på dem som söker medicinska specialistutbildningar i Storbritannien, innebär att vederbörande måste gå med på att skriva ut preventivmedel och medel som framkallar abort, har lett till protester från dem som därmed blir uteslutna av…

DO: Barnmorskan Grimmark inte diskriminerad

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har kungjort sin dom, att barnmorskan Ellinor Grimmark inte kan anses ha blivit diskriminerad. Det uppger tidningen Dagens Medicin, som du kan läsa här I ledaren i senaste numret av Signum reflekterade Philip Geister över fallet i artikeln…

Samvetets pris

Av PHILIP GEISTER – Samhället spårar ur utan människor som följer sitt samvete, men att följa sitt samvete har ett pris för den enskilda människan. De senaste veckornas debatt om den småländska barnmorskan Ellinor Grimmarks vägran att medverka vid abort har…

Samvetets röst i sjukvården

BENGT SÄFSTEN Samvetsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna och finns uttryckt i till exempel Europakonventionen som säger: Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Under många år har konsekvenserna av detta debatterats allmänt, men även på politisk…