"abort" tag

Abortmotståndare diskrimineras i Storbritannien

Nya regler, som ställer krav på dem som söker medicinska specialistutbildningar i Storbritannien, innebär att vederbörande måste gå med på att skriva ut preventivmedel och medel som framkallar abort, har lett till protester från dem som därmed blir uteslutna av samvetsskäl. ”Reglerna är diskriminerande”, säger Victoria Weissman, som går sista…

DO: Barnmorskan Grimmark inte diskriminerad

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har kungjort sin dom, att barnmorskan Ellinor Grimmark inte kan anses ha blivit diskriminerad. Det uppger tidningen Dagens Medicin, som du kan läsa här I ledaren i senaste numret av Signum reflekterade Philip Geister över fallet i artikeln ”Samvetes pris” Signum nr 2/2014 Red. 2014-04-10 http://www.dagensmedicin.se/nyheter/abortvagrande-barnmorska-inte-diskriminerad/ http://signum.se/samvetets-pris/

Det villkorade människovärdet – fosterskador och abort i Sverige

av KERSTIN HEDBERG NYQVIST Majoriteten av gravida kvinnor i Sverige väljer att delta i landstingens program för fosterdiagnostik och tar del av information om vad programmet innehåller. Ultraljudsundersökningen uppfattas som ett glädjefyllt första ”möte” med det väntade barnet. Men syftet med denna undersökning och andra test som ingår i programmet…

Samvetets pris

Av PHILIP GEISTER – Samhället spårar ur utan människor som följer sitt samvete, men att följa sitt samvete har ett pris för den enskilda människan. De senaste veckornas debatt om den småländska barnmorskan Ellinor Grimmarks vägran att medverka vid abort har lett till en rad viktiga etiska och politiska förtydliganden. Så…

Samvetets röst i sjukvården

BENGT SÄFSTEN Samvetsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna och finns uttryckt i till exempel Europakonventionen som säger: Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Under många år har konsekvenserna av detta debatterats allmänt, men även på politisk och juridisk nivå. Dessa diskussioner återkommer eftersom inga lösningar ses,…

Fri abort endast en fråga om privatmoral?

KERSTIN HEDBERG NYQVIST I dagens DN tar Susanna Birgersson upp frågan om rätt till abort med anledning av att en sammanslutning vid namn Kristna värdepartiet tänker kandidera till riksdagen med förbud för abort som huvudfråga. Hon ger en grundlig och nyanserad sammanfattning av olika sätt att se på embryots/fostrets rätt…

Fosterdiagnostik pressar gravida menar etiker

Den prenatala diagnostiken utsätter gravida för en allt större press, menar medicinetikern Giovanni Maio. Han krävde på torsdagen i Berlin en bättre rådgivning för kvinnorna och mer tid för beslut. Han varnade för en automatik, med den bakomliggande förväntningen att kvinnor måste föda friska barn. Föräldrar med handikappade barn skulle…

Har Gud gjort comeback?

av FREDRIK HEIDING – Från ett seminarium i Stockholm om religionens återkomst i det offentliga rummet. Det råder inte längre något tvivel om religionens återkomst. Efter att ha fört en undanskymd tillvaro och ofta varit helt tabu i Skandinavien, tar religion allt större plats i människors liv, i medier och i…

En miljon underskrifter för One of Us

Medborgarinitiativet inom EU, One of Us, har redan samlat in mer än en miljon underskrifter. Det meddelade de ansvariga under torsdagen. Medborgarinitiativet kräver att inga EU-medel ska gå till projekt eller initiativ där mänskliga embryon förstörs; detta gäller exempelvis embryonal stamcellsforskning, kloning av människor och utvecklingsprojekt som uttryckligen inbegriper abort…

Sydkorea: Ordensfolk på marsch för livet

Mer än 3 000 personer från olika ordnar och med olika social bakgrund marscherade på gatorna i Sydkoreas huvudstad med uppmaningar att ”åter sätta livets helgd i centrum för samhället”. Den 4 km långa marschen hölls den 8 juni i Seoul-stadsdelen Yeouido med plakat textade ”Life says”, ”Life listens” och ”Life…

Signum © 2014 Alla rättigheter reserverade. Ansvarig utgivare Frans-J. Holin

All information på www.signum.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa vid citering. Signum är en del av Newmaninstitutet AB.