Tagged 'Albert Einstein'

Skapelse eller Big Bang?

BAUBERGER, STEFAN Temat skapelse har i alla tider utgjort en beröringspunkt mellan naturvetenskap och teologi. Även idag måste teologin och den filosofiska gudstron sätta sig in i forskningsrön som rör dessa fält. I följande artikel presenteras i korthet de viktigaste…