Tagged 'Amazonas'

Lägesrapport från Amazonassynoden

Inom ramen för Amazonassynoden, som pågår i Vatikanen, kommer man på fredagen [18 oktober, ö.a.] att presentera redogörelser för överläggningarna i de tolv mindre grupperna. Dessa tolv grupper är ordnade efter språk. Detta meddelade i torsdags Vatikanens presstjänst. Förslagen från…

Intervju med kardinal Hummes, del 3 av 3

Inför Amazonassynoden intervjuade jesuitpater Antonio Spadaro kardinal Claudio Hummes, synodens ordförande. Signums hemsida publicerar intervjun i tre delar. Del 3 av 3. I encyklikan Laudato si’ skriver påven tydligt att den globala ekologiska krisen inte går att förneka. Hur kommer…

Intervju med kardinal Hummes, del 1 av 3

Inför Amazonassynoden intervjuade jesuitpater Antonio Spadaro kardinal Claudio Hummes, synodens ordförande. Signums hemsida publicerar intervjun i tre delar. Del 1 av 3 Den 15 oktober 2017 kallade påven Franciskus till en biskopssynod för Amazonasregionen. Synodens primära mål är att ”finna…

Synoden om Amazonas har öppnats i Vatikanen

Amazonassynoden öppnades på söndagen i Vatikanen med en festgudstjänst. Påven Franciskus uppmanade biskoparna till att slå in på en ny väg. Om allt blir som förut, blir det kyrkans kallelse att ”försvara status quo dold under ängslans och sorgens aska”….

Rädda vad som ännu räddas kan i Amazonas

För de infödda i Amazonasregionen är regnskogen deras livsrum, medan investerarna som stöds av Brasiliens regering, enbart ser den som något att utplundra på mineraler och naturresurser, en grundkonflikt som den emeriterade biskopen Erwin Kräutler, som härstammar från Vorarlberg, men…

Biskoparna lyssnar på Amazonas folk före synoden

Den brittiska tidskriften The Tablet rapporterar genom Catholic News Service om ett förberedande möte som hållits i Colombias huvudstad Bogota i mitten av augusti inför biskopssynoden om Amazonas som ska äga rum i oktober i Vatikanen. Mötet har gett de biskopar…

Amazonassynoden i Rom vill ”ge en uppbrottssignal”

De båda tyska kyrkliga hjälporganisationerna Misereor och Adveniat hoppas att genom den av påven Franciskus sammankallade synoden om Amazonas, den 6–27 oktober i Vatikanen, kunna ”ge en signal till uppbrott”. Ledarna för de båda organisationerna, Pirmin Spiegel och Michael Heinz, skriver…

Synod om Amazonas emotses med spänning

Arbetsdokumentet för katolska kyrkans specialsynod för Amazonas kommer att offentliggöras kommande måndag. Detta meddelade Vatikanens presstjänst idag, onsdag. Specialsynoden äger rum den 6–27 oktober i Vatikanen, och den bär namnet ”Amazonas – nya vägar för kyrkan och för en holistisk…