Tagged 'andra världskriget'

På måndag öppnar Vatikanen påven Pius XII:s arkiv

Vatikanen öppnar på måndag sina arkiv som rör Pius XII:s pontifikat (1939–1958). Experter utgår ifrån att den offentliga bilden av denne påven delvis kommer att ändra. I fokus står framför allt hans agerande under andra världskriget. Kyrkan är ”inte rädd…

Polska rabbiner tackar kyrkan för varning för antisemitism

Warszawas överrabbin och ordförande för rabbinernas organisation, Michael Schudrich, har tackat Polens katolska biskopar för deras klara fördömande av antisemitism. Man uppskattar biskoparnas senaste budskap, i vilket det framförs uppmaningar till en ”polsk-judisk dialog”, heter det i ett brev från…

Pius XII:s akter fortsatt hemligstämplade

Frisläppandet av Vatikanens akter om påven Pius XII:s (1939–1958) agerande under andra världskriget har återigen blivit fördröjt. Förberedelsearbetet har dock nu nått fram till ”en lämplig punkt”. Men fortfarande saknas bestånden från 20 till 30 arkiv för Vatikanens sändebud, säger…

Vatikanen stödde USA i kriget mot Hitler

Nya forskningsrön om den kyrkliga finanspolitiken under andra världskriget tyder på att Vatikanen stod närmare motståndarna till Hitlertyskland än vad som tidigare antagits. Enligt den brittiska historikern Patricia M. McGoldrick från Londons universitet överförde Vatikanens förmögenhetsförvaltning stora summor från det…