"Andra Vatikankonciliet" tag

Troende med gott minne

Den 27 januari är det Minnesdagen för förintelsens offer. Det är enligt Enzo Bianchi [se foto], känd italiensk författare, en viktig dag för alla att minnas. Det är en dag som ger mänskligheten en möjlighet att öva sig i att skilja mellan gott och ont och bekräftar det personliga ansvaret…

Påven om ekumenik: Ånger och strävan efter enhet

Den 21 oktober mötte påven Franciskus medlemmar i den luthersk-katolska internationella kommissionen för enhet, tillsammans med en delegation från Lutherska världsförbundet. I samband med mötet bekräftade påven Franciskus att framsteg har gjorts i de katolska-lutherska relationerna, ”inte endast genom teologisk dialog utan också genom broderligt och systerligt samarbete i många pastorala…

Lombardi: påven och de rådgivande kardinalerna önskar reformera synoden

Det åttahövdade kardinalsrådet, som bistår påven Franciskus i frågorna kring kuriereformen, behandlade under sina pågående sammanträden som första konkreta dagordningspunkt biskopssynodernas funktionssätt. Det informerade Vatikanens talesperson pater Federico Lombardi vid en presskonferens i Vatikanen under onsdagen. Franciskus har flera gånger uttryckligen önskat ett ”mindre stelbent” förfarande vid synoderna och konsistorierna….

Kardinalsrådet samtalade om reform av biskopssynoden

Kardinalsrådet, som består av åtta kardinaler, började i går tisdag 1 oktober ett tre dagar långt sammanträde med påven Franciskus. Vatikanens talesperson Federico Lombardi meddelar, enligt nyhetsbyrån Kathpress, att kardinalerna under den första dagen framförallt diskuterade en reform av biskopssynoden. Biskopssynoden etablerades efter Andra Vatikankonciliet (1962–65), men en större delaktighet…

Aggiornamento och ressourcement – Andra Vatikankonciliet i backspegeln

av GÖSTA HALLONSTEN Andra Vatikankonciliets betydelse för den katolska kyrkans öppning mot den moderna världen kan inte överskattas. Men här börjar också problemen, och tolkningarna går isär. Öppningen mot världen har skett genom en återgång till källorna, till den stora traditionen. Artikeln bygger på en professorsföreläsning vid Newmaninstitutet.   I…

Andra Vatikankonciliets betydelse för lekfolket

av MADELEINE FREDELL Andra Vatikankonciliet betecknas ofta som lekfolkets, stundtals även som biskoparnas koncilium. Om vi sammanför dessa båda grupper kan vi också tala om konciliet som lokalkyrkans koncilium. I samband med femtioårsjubileet under 2012 av Andra Vatikankonciliets öppnande den 11 oktober 1962 har en mångfald böcker och artiklar publicerats…

Dialog med icke-troende: Hedningarnas förgård till Berlin i november

De av påven Benedictus XVI initierade, världsvida samtalsfora med icke-troende människor inom ramen för Vatikanens stiftelse Cortile dei gentili (”Hedningarnas förgård”) kommer att fortsätta. Denna gång är det Berlins tur. Där kommer från den 26 till den 28 november ett sådant arrangemang att äga rum, under rubriken ”Frihetserfarenheter med och…

Reformationsåret 2017: Ekumenisk tolkning av historien

Ordföranden för den tyska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, förväntar sig att det nya luthersk-katolska dokumentet till minne av reformationen skall ge ”sådana impulser att också vi i Tyskland skall kunna gå vidare i det ekumeniska arbetet”. Dokument, som presenterats av ”Internationella lutherska, romersk-katolska kommissionen för enhet”, har fått titeln ”Från…

Hur mycket vet påven om amerikanska ordenssystrar?

KATRIN ÅMELL Ett bakgrundsmaterial om den ansträngda relationen mellan de amerikanska ordenssystrarna och Vatikanen lades den 15 april ut på Signums hemsida. Av de länkade artiklarna vill jag särskilt rekommendera Phyllis Zagano ”Troskongregationen och ordenssystrar på kollisionskurs” i Signum 4/2012, eftersom den ger en saklig översikt av problematiken. För exakt ett…

Franciskus: skymmer stilfrågor pontifikatets innebörd?

OLLE BRANDT Påvars popularitet går upp och ned. Därför uppmanade Don Bosco (1815–1888) de ungdomar han fostrade att inte ropa ”leve Pius IX” utan istället ”leve påven”, när Pius IX blev uppskattad för sina liberala reformer 1846. Mycket riktigt framställdes samme Pius IX senare som det moderna Italiens fiende när…

Signum © 2014 Alla rättigheter reserverade. Ansvarig utgivare Frans-J. Holin

All information på www.signum.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa vid citering. Signum är en del av Newmaninstitutet AB.