"Andra Vatikankonciliet" tag

Anglikanska kvinnliga biskopar – ett ekumeniskt hinder

Den katolske ärkebiskop som är ansvarig för ekumeniken i England och Wales har varnat för att Church of Englands beslut att viga kvinnor till biskopar var ett ”tungt ögonblick” som ”tyvärr” kommer att skada relationerna med katolska kyrkan. Målet för dialogen mellan de två kyrkorna förblir ”en full, synlig, kyrklig…

Rapport direkt från Rom: Helgonförklaring av Johannes XXIII och Johannes Paulus II

OLLE BRANDT Fyra påvar möttes på Petersplatsen på söndagsförmiddagen inför en miljon katoliker och en miljard tv-tittare, då Franciskus kanoniserade sina avlidna föregångare Johannes XXIII (1958-1965) och Johannes Paulus II (1978-2005) i närvaro av påven emeritus Benedictus XVI (2005-2013). Stora skaror samlades redan i gryningen på Petersplatsen och omgivande gator…

Fattigdomen – kyrkans rikedom

En månad före öppnandet av Andra Vatikankonciliet talade påven Johannes XXIII i en radiosändning om ”De fattigas kyrka”. Det bidrog till att en grupp biskopar och teologer träffades regelbundet i det belgiska kollegiet i Rom under konciliets första sektion för att reflektera över temat ”Jesus, Kyrkan och de fattiga”. Påven…

Troende med gott minne

Den 27 januari är det Minnesdagen för förintelsens offer. Det är enligt Enzo Bianchi [se foto], känd italiensk författare, en viktig dag för alla att minnas. Det är en dag som ger mänskligheten en möjlighet att öva sig i att skilja mellan gott och ont och bekräftar det personliga ansvaret…

Påven om ekumenik: Ånger och strävan efter enhet

Den 21 oktober mötte påven Franciskus medlemmar i den luthersk-katolska internationella kommissionen för enhet, tillsammans med en delegation från Lutherska världsförbundet. I samband med mötet bekräftade påven Franciskus att framsteg har gjorts i de katolska-lutherska relationerna, ”inte endast genom teologisk dialog utan också genom broderligt och systerligt samarbete i många pastorala…

Lombardi: påven och de rådgivande kardinalerna önskar reformera synoden

Det åttahövdade kardinalsrådet, som bistår påven Franciskus i frågorna kring kuriereformen, behandlade under sina pågående sammanträden som första konkreta dagordningspunkt biskopssynodernas funktionssätt. Det informerade Vatikanens talesperson pater Federico Lombardi vid en presskonferens i Vatikanen under onsdagen. Franciskus har flera gånger uttryckligen önskat ett ”mindre stelbent” förfarande vid synoderna och konsistorierna….

Kardinalsrådet samtalade om reform av biskopssynoden

Kardinalsrådet, som består av åtta kardinaler, började i går tisdag 1 oktober ett tre dagar långt sammanträde med påven Franciskus. Vatikanens talesperson Federico Lombardi meddelar, enligt nyhetsbyrån Kathpress, att kardinalerna under den första dagen framförallt diskuterade en reform av biskopssynoden. Biskopssynoden etablerades efter Andra Vatikankonciliet (1962–65), men en större delaktighet…

Aggiornamento och ressourcement – Andra Vatikankonciliet i backspegeln

av GÖSTA HALLONSTEN Andra Vatikankonciliets betydelse för den katolska kyrkans öppning mot den moderna världen kan inte överskattas. Men här börjar också problemen, och tolkningarna går isär. Öppningen mot världen har skett genom en återgång till källorna, till den stora traditionen. Artikeln bygger på en professorsföreläsning vid Newmaninstitutet.   I…

Andra Vatikankonciliets betydelse för lekfolket

av MADELEINE FREDELL Andra Vatikankonciliet betecknas ofta som lekfolkets, stundtals även som biskoparnas koncilium. Om vi sammanför dessa båda grupper kan vi också tala om konciliet som lokalkyrkans koncilium. I samband med femtioårsjubileet under 2012 av Andra Vatikankonciliets öppnande den 11 oktober 1962 har en mångfald böcker och artiklar publicerats…

Dialog med icke-troende: Hedningarnas förgård till Berlin i november

De av påven Benedictus XVI initierade, världsvida samtalsfora med icke-troende människor inom ramen för Vatikanens stiftelse Cortile dei gentili (”Hedningarnas förgård”) kommer att fortsätta. Denna gång är det Berlins tur. Där kommer från den 26 till den 28 november ett sådant arrangemang att äga rum, under rubriken ”Frihetserfarenheter med och…

Signum © 2014 Alla rättigheter reserverade. Ansvarig utgivare Frans-J. Holin

All information på www.signum.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa vid citering. Signum är en del av Newmaninstitutet AB.