Tagged 'antal katoliker'

Den katolska kyrkan växer snabbare än världens befolkning

Antalet katoliker i världen växer snabbare än världens befolkning. Det framgår av Vatikanens senaste statistiska uppgifterna om antalet katoliker i världen. Mellan 2005 och 2014 ökade antalet katoliker med 14,1 procent, från 1,115 miljarder till 1,272 miljarder. Världens befolkningen växte…