Tagged 'Apostleship of the Sea'

Särskild mässa för besättningen på flyktingfartyg

Förtvivlade besättningsmedlemmar på ett fartyg, som fraktat en container, i vilken 35 sikhiska flyktingar från Afghanistan gömt sig, deltog i en särskild mässa på måndagen [25 augusti]. Den och välsignandet av containerfärjan Norstream, organiserades av Wojciek Holub [bilden], hamnkaplan i…