Tagged 'argentinska militärdiktaturen'

Påven Franciskus och den argentinska diktaturen

Den nyvalde påven Franciskus förflutna i förhållande till den argentinska militärdiktaturen (1976–1983) har lett till en rad både positiva och negativa yttranden världen rund. Då kan det noteras att det hela tiden kommer nya uttalanden och belägg som ger en…