Tagged 'ärkebiskop José H. Gómez'

Lagförslag i Kalifornien kan upphäva bikthemligheten

Senaten i den amerikanska delstaten Kalifornien väntas i dagarna rösta om ett lagförslag som kan tvinga katolska präster att röja bikthemligheter. Ett utskott har redan godkänt ett utkast. Den föreslagna lagen kräver av präster att de anmäler till myndigheterna om…

USA: Kyrkan går in i migrationsdebatten

Katolska kyrkan har gått in i den aktuella debatten angående en eventuell legalisering av de invandrare som i dag lever illegalt i USA. Dessa invandrare kommer huvudsakligen från Mexiko och Latinamerika och eftersom majoriteten av dem är katoliker, handlar debatten…