Tagged 'Arken-gemenskaper'

Arken-grundaren Jean Vanier fyller 90

Med anledning av att grundaren av Arken-gemenskaperna, Jean Vanier, fyller 90 år måndagen den 10 september kommer en tacksägelsegudstjänst att firas jesuiternas kyrka i Innsbruk samma dag. Gudstjänsten kommer att utformas av Arken-gemenskapen Tyrolen, enligt vad stiftet Innsbruk meddelar. Vanier…