Tagged 'artificiell intelligens'

Biskopar i EU: Artificiell intelligens kräver etiska ramar

Biskopar i EU har offentliggjort ett dokument som handlar om umgänget med artificiell intelligens (AI). Anledningen är det ökande antalet trängande och komplexa moraliska frågor inom detta ämnesområde, liksom den snabba nya teknologiska utvecklingen, meddelade biskopskommissionen i EU (COMECE) på…

Robotar i fokus vid konferens i Vatikanen

Vid en internationell konferens som hålls i februari kommer Vatikanen att dryfta de effekter som artificiell intelligens och robotar har på människornas liv. När robotarna ständigt blir mer och mer lika människor, måste man ställa sig frågan vad som utgör…

Almedalsveckan 2018

Är artificiell intelligens ett hot? – Behöver #metoo teologin? – Religionsfrihet i förorten – Varför är religiösa friskolor så farliga? Det är några frågor som tas upp i de seminarier som Signum, Newmaninstitutet och Studieförbundet Bilda organiserar under årets Almedalsvecka. Se…