Tagged 'artificiell intelligens'

Franska biskoparna om artificiell intelligens

De franska biskoparna har ägnat hälften av sitt sedvanliga tvådagarsmöte i Lourdes åt utmaningar med artificiell intelligens. Ärkebiskopen av Lille, monsignore Laurent Ulrich, förklarar för tidningen La Croix att biskopskonferens kanske ska tillsätta en grupp för att arbeta med dessa frågor,…

Människa i en digital värld

av LARS STRANNEGÅRD Världen digitaliseras, robotiseras och präglas alltmer av artificiell intelligens. Maskinerna kommer kognitivt att utklassa oss människor på de flesta områden. Världen blir mer och mer osäker och svårgripbar för var dag. Denna utveckling har fått oss på…

Ingen maskin kan ersätta mänskliga relationer

Ledaren för Påvliga akademin för livet (Pontificia Accademia Pro Vita), ärkebiskop Vincenzo Paglia, betraktar bruket av robotar på vissa områden kritiskt. Det förligger en risk för att maskinen styr människan i stället för tvärtom, sade han på måndagen i Corriere…

Biskopar i EU: Artificiell intelligens kräver etiska ramar

Biskopar i EU har offentliggjort ett dokument som handlar om umgänget med artificiell intelligens (AI). Anledningen är det ökande antalet trängande och komplexa moraliska frågor inom detta ämnesområde, liksom den snabba nya teknologiska utvecklingen, meddelade biskopskommissionen i EU (COMECE) på…

Robotar i fokus vid konferens i Vatikanen

Vid en internationell konferens som hålls i februari kommer Vatikanen att dryfta de effekter som artificiell intelligens och robotar har på människornas liv. När robotarna ständigt blir mer och mer lika människor, måste man ställa sig frågan vad som utgör…

Almedalsveckan 2018

Är artificiell intelligens ett hot? – Behöver #metoo teologin? – Religionsfrihet i förorten – Varför är religiösa friskolor så farliga? Det är några frågor som tas upp i de seminarier som Signum, Newmaninstitutet och Studieförbundet Bilda organiserar under årets Almedalsvecka. Se…