Tagged 'Avlatsbrev'

Konferens i Rom om Luther och avlatshandel

Måndagen den 8 juni inleds en konferens om avlatskampanjer under senmedeltiden. Det tre dagar långa mötet ingår i den så kallade Luther dekaden i samband med reformationsjubileet. När en munk i Wittenberg, Martin Luther, spikade upp sina teser om avlatshandeln…