Tagged 'Barmhärtiga Jungfrun av Cobre'

Påven kräver mer religionsfrihet på Kuba

Påven Benedictus XVI kräver fler möjligheter för den katolska kyrkan att kunna medverka i samhället på Kuba. Sedan det besök som hans föregångare, Johannes Paulus II, gjorde 1998 har i och för sig samarbetet stärkts och förtroendet mellan kyrkan och…