Tagged 'Belo Monte'

Jättedammsbygge i Brasilien stoppat

Bygget av jättedammen Belo Monte i Brasilien har återigen stoppats. En domstol gav på tisdagen den klagande delstaten Para rätt i dess påpekande, att urinnevånarnas intressen i den berörda regionen inte beaktats tillräckligt vid utarbetandet av jätteprojektet. Dessutom måste konsekvenserna…

Motstånd mot dammen Belo Monte i Amazonas urskog

Den utvecklingspolitiska organisationen ”Sydvind” kritiserar det beslut som upphäver ett tidigare gällande förbud mot byggandet av en omstridd jättedamm ”Belo Monte” i Brasilien. ”Mänskliga rättigheter och hänsyn till miljön har blivit åsidosatta”, förklarar Christina Schröder från ”Sydvind” i ett utskick…