Tagged 'Berlusconi'

Kyrka och politik i Italien

Publicerad 2010 i nummer 2 PREZZI, LORENZO Den katolska kyrkan i Italien måste omorientera sig i förhållande till politiken. Den rår inte på ”systemet Berlusconi”. Att satsa på center-höger-koalitionen har inte gett utdelning, och det räcker inte med att förlita…

Katolska kyrkan i Italien

Vad händer med den katolska kyrkan i dag i Italien? I artikeln görs en analyserande reflektion över olika händelser, i historisk tid och dagsaktuella. Frågan är vad kyrkan har för inflytande politiskt i dag, hur relationen mellan Vatikanen och Italien…