Tagged 'Bernhard Bürgler'

Ny Jesuitprovinsial utnämnd

Pater Bernhard Bürgler S.J. blir den första provinsialen för den nya centraleuropeiska provinsen av Jesuitorden. Han utnämndes av jesuiternas generalföreståndare, pater Arturo Sosa S.J., i Rom i dag fredag. Pater Bürgler tillträder sitt ämbete som provinsial den 27 april 2021…