Tagged 'Bibelöversättning'

Romersk liturgi i ny svensk dräkt

av Anders Piltz År 2013 tar Stockholms katolska stift (och svensktalande katoliker i Finland) nya liturgiska böcker i bruk: en ny version av mässans ordning, samt fjärde upplagan av Cecilia. Katolsk gudstjänstbok. Syftet är att ytterligare förverkliga Andra Vatikankonciliets vision…

Den nya psaltaröversättningen

HIDAL, STEN Varje ny bibelöversättning är en stor händelse. Varje ny översättning av Psaltaren är en särskilt stor händelse. Finns det någon bok i bibeln som är så läst och älskad som Psaltaren? Tanken nästan svindlar då vi söker bilda…

När Gud talade engelska

I år är det 400 år sedan King James Bible, även kallad the Authorized Version, publicerades. Om Karl XII:s Bibel har betytt mycket för svenskt kyrkoliv och svensk litteratur, är det ändå ingenting jämfört med vad King James Bible har…