Tagged 'bikthemlighet'

USA-domstol upprätthåller bikthemligheten

En delstatlig appellationsdomstol i den amerikanska delstaten Louisiana har i ett nytt utslag bekräftat att lagen och rättssystemet inte får tvinga katolska präster att bryta mot bikthemligheten. Enligt en nyhet i en lokal tv-station, vilken återrapporterats av den engelskspråkiga katolska…