Tagged 'bildning'

Bildning för en okänd framtid

av MARITA HILLIGES De senaste århundradena har mycket handlat om ekonomisk tillväxt, som verkligen tjänat oss väl. Vi har sett en exempellös förbättring i människors levnadsvillkor. Mätta magar och grundläggande trygghet från våld gynnar demokrati och människors inflytande över sina…

Paradigmskifte för högskolor

Undersekreteraren för Vatikanens kongregation för katolsk undervisning, pater Friedrich Bechina, har funnit att det pågår ett paradigmskifte i den europeiska högskolepolitiken. Trenden går från en ensidig, resultatstyrd fokusering på ekonomisk och teknisk kunskap mot en tydligare betoning på en bredare…