Tagged 'Bing Bang'

Vatikanen arrangerar konferens för barn om Big Bang

Vatikanen vill göra barn förtrogna med universums uppkomst. Under rubriken ”Skapelsens dag och Bing Bang” skall elever i Assisi genom lek arbeta med den bibliska skapelseberättelsen, världsrymden och astronauters perspektiv. På initiativ från Vatikanens och den italienska rymdfartsmyndigheten (ASI) kommer…