Tagged 'Centro PRODH'

Vem äger de mänskliga rättigheterna?

av FREDRIK HEIDING – Religion utesluter på intet sätt mänskliga rättigheter, lika litet som ateism självklart inkluderar dem. Apartheid rådde ännu i Sydafrika när makarna Desmond och Leah Tutu besökte England för första gången 1962. Vilsegångna på gatorna i London vände…

Kyrkans roll i Mexiko

HEIDING, FREDRIK När påven Johannes Paulus II gjorde sitt fjärde besök i Mexiko förra året, ropade 130 000 troende under ceremonin i Azteca stadion i Mexiko City: Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano (Johannes Paulus, broder, nu är du mexikan)….