Tagged 'Chikeezie Onuoha: Bioethics across Borders.'

Bioetik i afrikanskt perspektiv

WOLBERT, WERNER Chikeezie Onuoha: Bioethics across Borders. An African Perspective, Uppsala Studies in Social Ethics 34, Uppsala 2007. I denna tid av biotekniska framsteg kan ingen etiker undvika det bioetiska området. Å andra sidan är publiceringen så talrik att ingen kan…