Tagged 'Christian Medical Fellowship'

Abortmotståndare diskrimineras i Storbritannien

Nya regler, som ställer krav på dem som söker medicinska specialistutbildningar i Storbritannien, innebär att vederbörande måste gå med på att skriva ut preventivmedel och medel som framkallar abort, har lett till protester från dem som därmed blir uteslutna av…

Storbritannien: Kritik mot abortreklam i radio och tv

Abortmotståndare i Storbritannien protesterar mot ett beslut, enligt vilket privata abortkliniker ska få tillstånd framöver att göra reklam för sina tjänster. Brittiska medier har under veckoslutet rapporterat om ett ställningstagande från marknadföringskommittén Broadcast Committee of Advertising Practice, som menar att abortkliniker med…