Tagged 'Codex Iuris Canonici'

Vatikanen vill se över kyrkorätten

Vatikanen arbetar för närvarande på att revidera några bestämmelser i kyrkorätten. Dit hör sådant som området för äktenskapsrätten liksom den tid det tar för att annullera ett äktenskap, sade kardinal Francesco Coccopalmerio, ordförande i Påvliga rådet för tolkning av lagtexter,…