Tagged 'Damien Hinds'

Brittisk minister vill se fler konfessionella friskolor

Sedan Storbritannien införde nya skolformer år 2010 har särskilt konfessionellt inriktade skolor använt de möjligheter som öppnats av skolformen academy, akademi. Katolska kyrkan i Storbritannien var först kritisk, men nu är en fjärdedel av de katolska skolorna i landet akademier….