Tagged 'David Hume'

Är religion till salu?

av KJELL BLÜCKERT Många stater – inte minst i västvärlden – stöder religion på olika sätt. Det kan exempelvis vara genom bidrag till föreningsliv, momsbefrielse, subventionerade teologiutbildningar, hjälp med indrivande av medlemsavgifter, kyrkoantikvariska ersättningar. Frågan är om detta ekonomiska stöd…