Tagged 'de europeiska biskopskonferenserna'

Kyrkan vill förbättra själavården bland migranter

De europeiska biskopskonferenserna vill förbättra nätverket för själavård bland migranter genom förbättrat samarbete mellan ursprungsförsamlingen och den församling som emigranten kommer till och genom att fler präster får speciell utbildning i att ta hand om migranter, hette det när de…