Tagged 'demokrati'

Demokratins motstridighet

av LOVISA BERGDAHL – Kyrkan som värdegenerator kan bidra till att hålla demokratin levande. Ordet demokrati tycks ibland beteckna hart när allt vi tycker är bra, viktigt och eftersträvansvärt. Samtidigt ekar det tomt. Vi vet att demokrati inte är en självklarhet,…

Den svåra samvetsfriheten

av KRISTOFFER MAURITZSON – I brist på en sekulärt gångbar förståelse av samvetets väsen och verkan, riskerar samvetsfriheten att ständigt sammanblandas med friheten att följa sin religiösa övertygelse. Två svenska barnmorskor har under de senaste åren stämt sina landsting, efter att…

Vatikanens samhällsvetare: demokratin i Europa är hotad

En expertkonferens i Vatikanen med den påvliga akademin för social vetenskap har uttryckt sin oro över den minskande sociala sammanhållningen i många länder i världen. I konferensens slutdokument står, att särskilt i Europa och Amerika, där medelklassen är på tillbakagång,…

Katolsk tro – nyckeln till demokrati i Korea

Intresset för katolsk tro har under senare tid vuxit i Sydkorea i takt med rapporterna om att påven Franciskus kommer att besöka Seoul i augusti i år. Samtidigt har ärkebiskop Yeom Soo-jung nyligen utnämnts till landets första kardinal. I dag…

En demokratins filosof

PAUL VALADIER I artikeln presenteras Jaccques Maritains syn på demokratin, dess möjligheter och dess begränsningar. Kan hans tankar hjälpa oss i en plågad samtid att se framtiden an med tillförsikt? Under det tjugonde århundradet bevittnade Jacques Maritain (1882–1973) ”det hedniska rikets”…

Religion försvinner inte i Europa

Tvärtemot den utbredda föreställningen att samhällets modernisering går hand i hand med mindre religion, kommer religion att spela en viktig roll i framtiden. Det sade den tyske historikern Paul Nolte i föredrag vid Wiens universitet med ämnet ”Varför finns det…

Kristdemokrater i EU kräver religionsfrihet i Egypten

Kristdemokraterna i EU-parlamentet (EVP) uttryckte på torsdagens samling i Strasbourg sin oro över läget i Egypten. Den nya författningen måste fastställas före valen, konversion till kristendomen bör inte längre vara straffbart och uppgiften om religionstillhörighet på officiella dokument tas bort,…