Tagged 'Den arabiska våren'

Justitia et Pax reflekterar över den arabiska våren

Justitia et Pax, den katolska kommissionen för rättvisa och fred, håller sin årliga konferens på Malta 14–18 september. Situationen knappt två år efter ”den arabiska våren” är huvudämnet. Representanter från 30 nationella avdelningar av Justitia et Pax kommer vid mötet…