Tagged 'den helige Franciskus'

En trubadur i Franciskus fotspår

NYQVIST, KERSTIN HEDBERG John Michael Talbot med Steve Rabey: I Franciskus fotspår. Om enkelhet, vardag och tro. Översättning: Janne Carlsson. Bokförlaget Cordia 2003. När en ny bok om franciskansk spiritualitet kommer ut är det inte utan viss tvekan som man…