Tagged 'den kosmiske Kristus'

Pierre Teilhard de Chardin åter aktuell

Eisenstadts biskop Ägidius Zsifkovics pläderade under den pågående biskopssynoden i Rom för en mer global inriktning av trosförkunnelsen. Frågan i dag gäller inte den enskilda människans vara utan hela mänsklighetens, sade Zsifkovics på tisdagen. Detta kräver en ”allomfattande, även kosmisk…