Tagged 'dignitas'

Vem äger de mänskliga rättigheterna?

av FREDRIK HEIDING – Religion utesluter på intet sätt mänskliga rättigheter, lika litet som ateism självklart inkluderar dem. Apartheid rådde ännu i Sydafrika när makarna Desmond och Leah Tutu besökte England för första gången 1962. Vilsegångna på gatorna i London vände…