Tagged 'dr Mary McFarland'

Jesuiter och kollegor ger nätkurser för flyktingar

Jesuitorden har tagit ett initiativ till att ge utbildning till flyktingar via internet. Omkring 500 flyktingar i tre länder deltar för närvarande i nätkurser kopplade till Jesuitordens institutioner. Denna chans möjliggörs genom nätverket Jesuit Commons: Higher Education at the Margins….